Evenementen agenda

Wandelende Schnauzers

 

 

Evenementen / Wandelingen, NSC

 

Belangrijk!

 – Zie voor wandelingen Facebook groep: Schnauzer wandelingen

– Wilt U a.u.b. geen loopse teefjes meenemen op de wandelingen.

   Dit is voor de mensen met reutjes geen doen en zij hebben dan geen leuke wandeling. Bij heel slecht weer,
wordt op de website https://schnauzer.nl vermeld of de wandeling doorgaat.

   Kijk hier dan even naar.

   Van verdere wandelingen en evenementen wordt u op de hoogte gehouden via het blad en op de website https://schnauzer.nl

   Wilt u nog verdere informatie over wandelingen of evenementen?

Mieke Tiele. E.mail: wandelingen@schnauzer.nl Tel: 071-5126122 Mobiel: 06-51500586. Anonieme oproepen worden niet beantwoord.
Secretariaat Tel: 0628252652 E.mail: secretariaat@schnauzer.nl

2023

19 maart 2023 Wandeling Clingendael Den Haag

 
We verzamelen om 13.00 uur op de parkeerplaats bij de voetbalclub aan de Van Brienenlaan in Den Haag. 
Onze wandeling is wederom op Landgoed Clingendael in Den Haag. Vorig jaar was dit een succes en de mensen vonden het voor herhaling vatbaar. Er is geen restaurant bij deze wandeling. U moet zelf wat drinken en eten meenemen.  We gaan een mooie Lente Boswandeling maken in het prachtige bos van Clingendael. Een heel mooi groen bos. De honden mogen in het hele gebied loslopen. Het is het hondenbos aan deze kant. We hopen op goed weer.
U kunt zich opgeven bij Mieke Tel: 0651500586 of wandelingen@schnauzer.nl
Of bij Per tel: 0641021263
25 maart 2023 Fokkersoverleg en ALV
Agenda Fokkersoverleg 25-03-2023:
1.Beide ouderdieren verplicht testen op de al verplichte testen
VERPLICHTE onderzoeken:
ECVO oogonderzoek (PRA en Cataract) mag niet ouder zijn dan 1 jaar voor de dekdatum 
(bij alle varieteiten)
HD onderzoek bij de Riesenschnauzers en Middenslagschnauzers
DCM onderzoek bij de Riesenschnauzers en Middenslagschnauzers 
PRA-B(1) voor alle Dwergschnauzers 
MAC voor alle Dwergschnauzers 
 
Stemming op de ALV 25-3-2023
2.Voorstel vanaf 1-1-2024 verplicht testen op het hele pakket voor beide ouderdieren van
    Riesenschnauzer en Dwergschnauzer die geboren zijn na 1-4-2023
    Riesenschnauzer:
    Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM)
               Factor VII deficiëntie (F7)
    Progressieve retina atrofie (NECAP1-PRA) `
    Progressieve retina atrofie (prcd-PRA)
 
Dwergschnauzer:
    Charcot-Marie-Tooth Neuropathie (CMT)
    Myotonia congenita
    Mycobacterium avium complex sensitivity (MAC)
    Persistent Müllerian duct syndroom (PMDS)
    Progressieve retina atrofie (Type B1-PRA, HIVEP3)
    Spondylocostal dysostosis (Comma defect)
 
Voor de Middenslagschnauzer zijn er geen pakketten daarvoor blijven de nu al verplichte testen gelden.
 
Stemming hierover zal  plaats vinden op de AlV in het najaar 2023
 
 
Toelichting:
1.Het bestuur is voornemens het testen van beide ouderdieren verplicht te stellen. Op de najaars ALV 2022 is dit besproken en zal in stemming gebracht worden op de ALV van 
25-3-2023.
Afgesproken is dat dit vooraf nogmaals gecommuniceerd zal worden. Onderstaand de motivatie van het bestuur.
 
In de huidige situatie volstaat het dat 1 ouderdier de verplichte testen heeft gedaan (met uitzondering van ECVO en HD). Echter, dit is in strijd met ons fokreglement (VFR). In dit reglement is bepaald dat lijders van aandoeningen zijn uitgesloten voor de fok. Het verplicht testen van slechts 1 ouderdier brengt met zich mee dat de andere niet geteste ouder lijder kan zijn. 
 
-Lijders mogen nooit ingezet worden voor de fok
-Dragers mogen alleen ingezet worden met vrije
 
Bovengenoemd agendapunt zal besproken worden tijdens het Fokkersoverleg, voorafgaande aan de ALV waarna stemming plaats zal vinden.   
Agenda ALV 25-03-2023:
 
1. Opening
 
2. Ingekomen stukken/ mededelingen: Verhogen inschrijfgeld KCM voor niet leden
 
3. Verkiezing: 
 
4. Notulen ALV najaar 2022
 
5. Financieel jaarverslag 2022 + Jaarverslag secretariaat 2022
 
6. Verslag kascommissie
 
Pauze
 
7. Begroting 2023
8. KCM / Zomerse baas hond dag
9. Stemming verplicht testen beide ouderdieren
10. Stemming Statuten / Huishoudelijk reglement
11. Rondvraag
12. Sluiting
 
Toelichting:
2. uitleg hierover ontvangt u op de ALV
3. geen verkiezing
8. voortgang voorbereidingen
9. Zoals besproken op najaars ALV 2022 en fokkersoverleg 2023
10. Het bestuur stelt voor om de statuten te wijzigen. Het voorstel is reeds besproken in de Algemene Vergadering van 9 april 2022, waarin tevens een toelichting is gegeven op het wijzigingsvoorstel. Het wijzigingsvoorstel ligt vanaf 14 maart 2023 ter inzage ten huize van de secretaris. Op verzoek wordt het wijzigingsvoorstel per e-mail toegezonden.
De Algemene Vergadering moet bij dit agendapunt besluiten om een of meer bestuursleden te machtigen om bij de notaris de akte te doen passeren. De machtiging is opgenomen in het uittreksel van de notulen van de statutenwijziging.
 
Dagadres:
Zalencentrum Wieleman
Dorpstraat 11
6931 BA  Westervoort
 
Zaal open om 9.45 uur
Aanvang Fokkersoverleg  10.00 uur
Aanvang ALV 13.00 uur
           
 
29 mei 2023 2de Pinksterdag Pinksterwandeling Chaam

Op 2de Pinksterdag gaan wij een mooie wandeling maken in de Chaamse Bossen. We hopen natuurlijk op goed weer.
We verzamelen tussen 12 en 1 (13.00) uur bij
Restaurant de Steengroeve aan de Industiestraat 24 in Chaam. Restaurant ligt vlak bij het bos. We beginnen hier met een lekker kopje koffie of thee, wat ieder wil. Kosten op eigen rekening.
Om 13.00 uur starten we met de wandeling. We gaan de mooie bossen van Chaam doorkruisen met onze snorren. Per is onze gids. Na ongeveer 4 km zullen wij rond 3 uur weer bij het Restaurant terugkeren.
Een ieder kan dan naar wens nog wat eten of drinken. Op eigen kosten. In het restaurant hebben ze graag dat u zich even opgeeft als u na de wandeling blijft eten. U krijgt dan een nummertje.
We hopen veel baasjes/vrouwtjes met hun schnauzers te mogen begroeten in Chaam.
U moet zich wel even opgeven vóór 24 mei. In het restaurant horen ze graag hoeveel mensen er komen.
Loopse meisjes mogen niet aan de wandeling deelnemen. Dit is zeer storend voor de baasjes van de reutje. Iedere snor komt hier om los te kunnen lopen.
Mensen komen bij deze wandeling op eigen verantwoordelijkheid, ook voor het gedrag van hun schnauzers.
Opgeven bij Mieke.
wandelingen@schnauzer.nl
Mob:0031-651500586
Mieke
02  juli 2023 Zomerse baas/hond dag
info volgt nog
 

17 september 2023 Ugchelen
Op zondag  17 september willen wij de Natte Neuzenroute gaan lopen in de plaats Ugchelen bij Hoenderloo. Hoenderloseweg 191 7339 GG Ugchelen.  Verzamelen op de parkeerplaats bij de Kiosk 't Leesten.
De Natteneuzenroute, is een wandeling van 3.7 km, door een prachtig bosgebied op De Veluwe. De route wordt aangegeven met paaltjes, we kunnen dus niet verdwalen. Het gehele terrein is omheind, speciaal voor de honden, zodat ze er niet af kunnen. Onze snorren mogen ook overal loslopen. Het bos is zeer afwisselend. We verzamelen om 12 uur bij de Kiosk. Hier drinken we eerst even een kopje koffie (eigen kosten). Om 1 uur gaan we wandelen. Na de wandeling kan een ieder nog wat gebruiken bij de Kiosk. Dit ook op eigen kosten.
Wij hopen op heel veel Schnauzers en hun baasjes. Loopse meisjes mogen echter niet komen. Dit zou een TE groot feestje zijn voor al de mannekes.
Noteer het vast in uw agenda.
U hoeft zich niet op te geven voor deze wandeling. Het is vrijblijvend.
Voor inlichtingen kunt u wel nog bellen of mailen. Tel: 0651500586.
wandelingen@schnauzer.nl

01 oktober 2023 KCM

15 oktober 2023 Wandeling Loonse en Drunense Duinen
We verzamelen om 12 uur bij Restaurant Bosch en Duin. Daar kunt u even een kopje koffie drinken.
We konden niet reserveren bij dit restaurant. Als er plaats is, mag u gewoon gaan zitten. Na de wandeling precies hetzelfde.
We vertrekken om 1 uur voor de wandeling door de Loonse en Drunense duinen. Niet het hele gebied is open voor honden maar wel een groot gedeelte. De honden kunnen hier los en er is heel veel zand. Vaak is er door de regen ook een meertje. Daar kan gezwommen worden. De snorren vinden het heerlijk bij al dat zand. Breng goed weer mee. Erg belangrijk daar. Als het giet van de regen gaat deze wandeling niet door, omdat het heel erg open is.

Loopse meisjes mogen niet meelopen met de wandeling. Dit is erg vervelend voor de eigenaren van de reuen.
U kunt zich opgeven bij Mieke Tel: 0651500586 of wandelingen@schnauzer.nl
Of bij Per tel: 0641021263