Fokkersinformatie

Besluiten Fokkersoverleg en ALV d.d. 25-3-2023:

De vergadering heeft besloten dat BEIDE ouderdieren op het moment van dekking getest moeten zijn op de nu verplichte testen zoals vermeld in het VFR.
Voor de volledigheid onderstaand een overzicht van de VERPLICHTE onderzoeken:

-ECVO oogonderzoek (PRA en Cataract) mag niet ouder zijn dan 1 jaar voor dekdatum (bij alle variëteiten)

-HD onderzoek bij Riesenschnauzer en Middenslag Schnauzer

-DCM onderzoek bij Riesenschnauzer en Middenslag Schnauzer

-PRA-B1 voor alle Dwergschnauzers 

-MAC voor alle Dwergschnauzers

Deze regel wordt van kracht per 16-4-2023

De vergadering heeft tevens de nieuwe statuten en het Huishoudelijk Reglement aangenomen.

KCM:

Er is besloten om de inschrijvingen voor de KCM onder te brengen bij Onlinedogshows.
Het inschrijfgeld per hond is verhoogd naar 50.00 euro per hond
Voor leden van de NSC is er een korting van 5.00 euro per hond
Alleen leden van de NSC kunnen gebruik maken van de kortingscode, deze is op te vragen bij het secretariaat

LET OP: dit wordt gecontroleerd middels de ledenlijst!

Dutch Dog Data

www.dutchdogdata.nl