Fokkersinformatie

Agenda Fokkersoverleg 11-11-2023:

1 Lezing over Epilepsie door heer P. Mandigers

2 Oproep voor onderzoek naar Epilepsie onder de Riesen schnauzers

  Uitleg volgt hier voor door de heer P. Mandigers

Agenda ALV 11-11-2023:

1. Opening

2. Ingekomen stukken/ mededelingen: 

3. Verkiezing: Penningmeester en Secretaris Virginie

4. Notulen ALV voorjaar 2023 

6. Terugblik  KCM 

7. Terugblik Schnauzerdag / Familiedag

8. Terugblik Fokkersoverleg

Pauze

9. Bespreken levershunt / verplicht testen van alle Dwergpups

10. Stemming volledig test pakket voor Riesen en Dwerg Schnauzers voor beide ouderdieren

11. Vraag aan de ALV hoe meer inkomsten te genereren?

12. Nest certificaten

13. Rondvraag

14. Sluiting

Toelichting:

2. Lezing bijdrage, Dekovereenkomst, Fokreglement, bemiddelingskosten herplaatsers

9. Ter voorbereiding op de lezing over Levershunt op 23-3-2024,

     stemming zal plaatsvinden op de voorjaars ALV op 23-3-2024

10. testen op het hele pakket voor beide ouderdieren van Riesenschnauzer en Dwergschnauzer die geboren zijn na 1-4-2023

(pakketten die beschikbaar zijn per november 2023)

Riesenschnauzer:

    Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM)

    Factor VII deficiëntie (F7)

    Progressieve retina atrofie (NECAP1-PRA) `

    Progressieve retina atrofie (prcd-PRA)

Dwergschnauzer:

    Charcot-Marie-Tooth Neuropathie (CMT)

    Myotonia congenita

    Mycobacterium avium complex sensitivity (MAC)

    Persistent Müllerian duct syndroom (PMDS)

    Progressieve retina atrofie (Type B1-PRA, HIVEP3)

    Spondylocostal dysostosis (Comma defect)

Voor de Middenslagschnauzer zijn er geen pakketten daarvoor blijven de nu al verplichte testen gelden.

Bovengenoemd agendapunt zal besproken worden tijdens het Fokkersoverleg, voorafgaande aan de ALV waarna stemming plaats zal vinden

11. Door pup geld te verhogen, meer leden te werven, kosten bij de wandelingen?

Dagadres:

Zalencentrum Wieleman

Dorpstraat 11

6931 BA  Westervoort

Zaal open om 9.45 uur

Aanvang Fokkersoverleg 10.00 uur

Aanvang ALV 13.00 uur

Informatie Foknormen:

LET OP:
Wel of Niet voldoen aan foknormen wordt per 2024 zichtbaar op de stamboom!

De  presentatie zoals gegeven door de Raad van Beheer op de infodag 7-10-2023, 
Is op te vragen voor de geïnteresseerde fokkers bij het secretariaat: secretariaat@schnauzer.nl 

Besluiten Fokkersoverleg en ALV d.d. 25-3-2023:

De vergadering heeft besloten dat BEIDE ouderdieren op het moment van dekking getest moeten zijn op de nu verplichte testen zoals vermeld in het VFR.
Voor de volledigheid onderstaand een overzicht van de VERPLICHTE onderzoeken:

-ECVO oogonderzoek (PRA en Cataract) mag niet ouder zijn dan 1 jaar voor dekdatum (bij alle variëteiten)
-HD onderzoek bij Riesenschnauzer en Middenslag Schnauzer
-DCM onderzoek bij Riesenschnauzer en Middenslag Schnauzer
-PRA-B1 voor alle Dwergschnauzers 
-MAC voor alle Dwergschnauzers
Deze regel wordt van kracht per 16-4-2023

De vergadering heeft tevens de nieuwe statuten en het Huishoudelijk Reglement aangenomen.

Dutch Dog Data

www.dutchdogdata.nl